Jedan čovjek pobježe iz svoje zemlje u hitroj i plamtećoj želji da pronađe slavu. Opisivaše mu je kao prelijepu ženu skladnog putenog tijela i lica poput najljepšega cvijeta na otoku. Rekoše mu da tamo i živi, na otoku, dakako. Čovjek je izgarao u želji da iznađe sebi baš jednu takvu i da živi s njom dovijeka. Vidje je jasno u snu, još je snažnije želješe na javi.

Na svome putu k slavi, u žurbi i silini, kakvu samo gromteće htijenje može proizvesti, čovjek ne primijeti da mu prilazi prelijepa žena skladnog putenog tijela i lica poput najljepšega cvijeta na otoku. Budući da je bio na kontinentu, niti ne obrati pažnju na nju. Njegova je slava bila na otoku, bijaše siguran u to.

I, napokon, stigne na otok. Tamo se poče raspitivati o slavi, opisujući u detalje kako ona izgleda. Nitko na otoku ne poznavaše takvu ženu: činilo se da nitko nikada ne vidje slavu.

No čovjek ne odustade. Nije ga moglo pokolebati ni nevrijeme, koje se spremalo okomiti na ljude i krmad na otoku. Željno tražaše slavu; ona mu bješe nešto najvrednije što je želio posjedovati.

Taman se smučio dan i ljudi su tjerali svoju živinu brže–bolje natrag u staje, kadli čovjek spazi žensku osobu kako tjera svinje u obor i pritom sočno psuje svoj toj krmadi što je išla na sve strane. Bila je prelijepa žena skladnog putenog tijela i lica poput najljepšeg cvijeta na otoku – barem mu se takva učinila izdaleka. I čovjek ostade kao ukopan na mjestu. Nije bilo sumnje; to je bila ona, slava. Ne mogaše vjerovati da ju je pronašao na tako neslavnome mjestu – među krmačama.

Čovjek priđe svojoj slavi. Slavna li dana i trenutka! Predstavi se skrušeno, kadli ga miris svinjarice obori s nogu. Smrdjela je, kao da nikada vrča vode nije vidjela. Lice joj je bilo poput osušenog cvijeta. To je valjda drugo lice slave, pomisli čovjek o onome na što ga upozoravaše u njegovom kraju, pa odluči progledati joj kroz prste. Istrpjet će taj smrad kad je već prevalio toliki put. Svinjarica i nije bila toliko lijepa, ali čovjeku nije bila ni gadna. Sve će učiniti za nju, sve za slavu, obeća njoj i sebi, i duboko udahne ne bi li se nadisao svježeg zraka, po posljednji put…


(Fotografija je preuzeta s licencijom za slobodnu uporabu s internetske baze fotografija Pexels.)